บ้านเดี่ยว
   
Project Search

ผลงานออกแบบล่าสุด

   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AT-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.50 ม. ลึก 16.20 ม. จำนวน 62.775 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 11.40 ม.ลึก 12.00 ม.
18,000
บาท
   AM-204
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 201 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 22.00 ม. ลึก 16.60 ม.จำนวน 91.30 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 17.00 ม.ลึก 10.00 ม.
28,000
บาท
   AM-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 510 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.40 ม. ลึก 23.50 ม.จำนวน 155.00 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.40 ม.ลึก 15.00 ม.
28,000
บาท
   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท
   AM-302
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 415 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.50 ม. ลึก 23.60 ม.จำนวน 156.35 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.50 ม.ลึก 14.70 ม.
45,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท
   AM-105
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 31.90 ม. ลึก 24.50 ม.จำนวน 195.38 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 27.30 ม.ลึก 19.70 ม.
22,000
บาท
   AM-104
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 188 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 23.70 ม. ลึก 21.40 ม.จำนวน 126.80 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.50 ม.ลึก 13.90 ม.
18,000
บาท
   AM-202
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 268 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 19.40 ม. ลึก 20.35 ม.จำนวน 98.50 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก11.50ม.
28,000
บาท
   AM-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 17.20 ม. ลึก 21.30 ม.จำนวน 91.59 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก15.50ม.
18,000
บาท
   AT-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL

ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 124 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 15.60 ม.จำนวน 60.84 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.00 ม.ลึก11.00ม.
18,000
บาท
   AM-301
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 623.00 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.20 ม. ลึก 19.20 ม.จำนวน 101.76 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก13.00 ม.
35,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AM-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 336 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 14.50 ม. ลึก 28.20 ม.จำนวน 102.2 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง10.50 ม.ลึก20.80 ม.
28,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท
   AM-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 12.30 ม. ลึก 16.50 ม.จำนวน 50.74 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.30 ม.ลึก12.50ม.

18,000
บาท
   AM-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 270 ตรม.
ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 25.50 ม. ลึก 25.00 ม.จำนวน 160 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง17.70 ม.ลึก18.50 ม.

18,000
บาท

ตามลำดับอักษร

   AM-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 270 ตรม.
ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 25.50 ม. ลึก 25.00 ม.จำนวน 160 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง17.70 ม.ลึก18.50 ม.

18,000
บาท
   AM-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 12.30 ม. ลึก 16.50 ม.จำนวน 50.74 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.30 ม.ลึก12.50ม.

18,000
บาท
   AM-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 17.20 ม. ลึก 21.30 ม.จำนวน 91.59 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก15.50ม.
18,000
บาท
   AM-104
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 188 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 23.70 ม. ลึก 21.40 ม.จำนวน 126.80 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.50 ม.ลึก 13.90 ม.
18,000
บาท
   AM-105
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 31.90 ม. ลึก 24.50 ม.จำนวน 195.38 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 27.30 ม.ลึก 19.70 ม.
22,000
บาท
   AM-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 336 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 14.50 ม. ลึก 28.20 ม.จำนวน 102.2 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง10.50 ม.ลึก20.80 ม.
28,000
บาท
   AM-202
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 268 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 19.40 ม. ลึก 20.35 ม.จำนวน 98.50 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก11.50ม.
28,000
บาท
   AM-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 510 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.40 ม. ลึก 23.50 ม.จำนวน 155.00 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.40 ม.ลึก 15.00 ม.
28,000
บาท
   AM-204
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 201 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 22.00 ม. ลึก 16.60 ม.จำนวน 91.30 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 17.00 ม.ลึก 10.00 ม.
28,000
บาท
   AM-301
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 623.00 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.20 ม. ลึก 19.20 ม.จำนวน 101.76 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก13.00 ม.
35,000
บาท
   AM-302
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 415 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.50 ม. ลึก 23.60 ม.จำนวน 156.35 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.50 ม.ลึก 14.70 ม.
45,000
บาท
   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท
   AT-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL

ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 124 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 15.60 ม.จำนวน 60.84 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.00 ม.ลึก11.00ม.
18,000
บาท
   AT-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.50 ม. ลึก 16.20 ม. จำนวน 62.775 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 11.40 ม.ลึก 12.00 ม.
18,000
บาท

ราคา

   AM-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 270 ตรม.
ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 25.50 ม. ลึก 25.00 ม.จำนวน 160 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง17.70 ม.ลึก18.50 ม.

18,000
บาท
   AM-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN
ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 12.30 ม. ลึก 16.50 ม.จำนวน 50.74 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.30 ม.ลึก12.50ม.

18,000
บาท
   AT-101
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL

ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 124 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 15.60 ม.จำนวน 60.84 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง9.00 ม.ลึก11.00ม.
18,000
บาท
   AM-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 17.20 ม. ลึก 21.30 ม.จำนวน 91.59 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก15.50ม.
18,000
บาท
   AM-104
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 188 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 23.70 ม. ลึก 21.40 ม.จำนวน 126.80 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.50 ม.ลึก 13.90 ม.
18,000
บาท
   AT-102
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE TROPICAL ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.50 ม. ลึก 16.20 ม. จำนวน 62.775 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 11.40 ม.ลึก 12.00 ม.
18,000
บาท
   AM-105
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 31.90 ม. ลึก 24.50 ม.จำนวน 195.38 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 27.30 ม.ลึก 19.70 ม.
22,000
บาท
   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท
   AM-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 336 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 14.50 ม. ลึก 28.20 ม.จำนวน 102.2 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง10.50 ม.ลึก20.80 ม.
28,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AM-202
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 268 ตรม.ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 19.40 ม. ลึก 20.35 ม.จำนวน 98.50 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก11.50ม.
28,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท
   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท
   AM-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 510 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.40 ม. ลึก 23.50 ม.จำนวน 155.00 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.40 ม.ลึก 15.00 ม.
28,000
บาท
   AM-204
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 201 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 22.00 ม. ลึก 16.60 ม.จำนวน 91.30 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 17.00 ม.ลึก 10.00 ม.
28,000
บาท
   AM-301
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 623.00 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.20 ม. ลึก 19.20 ม.จำนวน 101.76 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง15.00 ม.ลึก13.00 ม.
35,000
บาท
   AM-302
แบบบ้าน 3 ชั้น STYLE MODERN ขนาด 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 415 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 26.50 ม. ลึก 23.60 ม.จำนวน 156.35 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 21.50 ม.ลึก 14.70 ม.
45,000
บาท