บ้านเดี่ยว
   
Project Search

ผลงานออกแบบล่าสุด

   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท

ตามลำดับอักษร

   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท

ราคา

   AO-103
แบบบ้าน 1 ชั้น STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 24.40 ม. ลึก 25.10 ม.จำนวน 153.11 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 20.40 ม.ลึก 19.80 ม.
22,000
บาท
   AO-102
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 244 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.40 ม. ลึก 22.80 ม.จำนวน 121.98 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 16.90 ม.ลึก 16.10 ม.
25,000
บาท
   AO-201
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 199 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 15.60 ม. ลึก 14.90 ม. จำนวน 58 ตารางวา

ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง11.50 ม.ลึก10.50 ม.
28,000
บาท
   AO-203
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 344.35 ตรม.(รวมโรงจอดรถ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 18.20 ม. ลึก 36.80 ม.จำนวน 167.44 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง13.00 ม.ลึก22.50 ม.
28,000
บาท
   AO-204
แบบบ้าน 2 ชั้น STYLE ORIENTAL ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 250 ตรม. ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 20.80 ม. ลึก 16.20 ม.จำนวน 84.24 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 12.00 ม.ลึก 11.80 ม.
28,000
บาท
   AO-101
แบบบ้าน 1 ชั้น ครึ่ง STYLE ORIENTAL เรือนไทยประยุกต์ กลิ่นอาย รีสอร์ท ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 255 ตรม.(ไม่รวมพื้นที่สระว่ายน้ำ) ขนาดที่ดินที่ลงตัวบ้านได้ หน้ากว้าง 21.60 ม. ลึก 23.10 ม.จำนวน 124.74 ตารางวา ขนาดตัวบ้าน หน้ากว้าง 15.60 ม.ลึก 18.00 ม.
28,000
บาท